top of page

Vad är airsoft?

Här har ni en länk till wikipedia-artikeln om Airsoft: https://sv.wikipedia.org/wiki/Airsoft

 

Lite kortfattat kan man säga att vår hobby till en stor del liknar paintball då de bägge i grunden handlar om att träffa sin motspelare med ett skott från ett licensbefriat "vapen", en stor skillnad är dock att paintballkulorna lämnar stora kladdiga färgfläckar efter sig medan våra kulor är betydligt mindre och solida. Man brukar förenkla genom att säga att vi skjuter små plastkulor på varandra även om vi och en stor del av vår hobby sedan länge övergått till att använda biologiskt nedbrytbara kulor av olika typer av naturligt resin.

 

Vår hobby kan bitvis se lite otäck ut då vi ofta är klädda i militära uniformer med verklighetstrogna vapen. På grund av detta försöker vi att ha en god kommunikation med den lokala polisen samt utföra vår hobby på platser där vi i så stor mån som möjligt kan undvika att stöta på allmänheten.

Det kan dock hända att man råkar komma in på platser där vi spelar, i så fall avbryts genast spelet och vi tar kontakt med dem som dykt upp. Jag skulle även vilja påstå att vi är ganska trevliga att ha och göra med.

 

För att få äga ett airsoft-vapen krävs det generellt att man fyllt 18 år, undantag från denna regel kan ansökas om hos polisen, det är dock extremt ovanligt att dessa beviljas.

Om du som förälder till ett minderårigt barn väljer att köpa ett vapen som den minderåriga ska bruka krävs det i princip att du alltid är bredvid när vapnet används.

Det finns klubbar som tolkar lagen annorlunda men vi kan inte se hur den uppsikts-utlåning som lagen talar om kan uppfyllas av dessa.
Vi har gjort olika tolkningar i denna fråga.

bottom of page